Politică de Confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale CHARLIER CONCRETE SRL, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.charlier.ro/, la care ne vom referi in continuare cu denumirea “site-ul”.

Cuprins:

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Scopurile si temeiurile prelucrarii
Durata pentru care vă prelucrăm datele
Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Transferul datelor cu caracter personal
Drepturile de care beneficiați
Confidențialitatea minorilor
Modificări în politica de confidențialitate
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Dacă sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:
În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau pagini vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de CHARLIER CONCRETE SRL, prin intermediul site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, CHARLIER CONCRETE SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.
Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.
Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.
De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
pentru administrarea site-ului în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către CHARLIER CONCRETE SRL prin intermediul site-ului;
pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către CHARLIER CONCRETE SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați

În conditiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către CHARLIER CONCRETE SRL, conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, dreptul de a obține confirmarea din partea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitătile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”) – se aplică anumite condiții; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții;
dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către CHARLIER CONCRETE SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate
dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [email protected]

Confidențialitatea minorilor

CHARLIER CONCRETE SRL nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.
Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obtine consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.
Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați pe email la [email protected]

Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înștiințat pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.